AKTUELL INFORMASJONBanen er utleid til HDS på onsdager, det vil da ikke være anledning for HPK`s medlemmer å benytte anlegget.

Oppstart utfylling er utsatt til etter 11 januar, dette på grunn av forsinket oppstart på prosjektet vi skal få fyllmasse fra.

I en periode fremover vil det være en del anleggstrafikk på vårt baneområde, dette i forbindelse med utfylling av nedre baneområde.
Vi ber våre medlemmer som måtte benytte seg av banen i tiden fremover å ta hensyn til anleggstrafikken og ikke legge opp til aktivitet som er til hinder for dette.
Er det noen spørsmål i forbindelse med dette, kontakt styret.